Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Brukervilkår Personvernsvilkår Godkjente brukere

Sammendrag

Brukervilkår Såteskolen
Brukervilkårene handler om hvordan Såteskolen samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte Såteskolen sine e-læringskurs og læringsplattform.

Behandlingsansvarlig
Såteskolen er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene. Efaktor er databehandler. Såteskolen og Efaktor har inngått en databehandleravtale.

Alle brukervilkårene

Personopplysninger som behandles
Vi behandler personopplysningene du oppgir: navn, e-postadresse, kommune, skole, samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby elevene opplæring og dokumentere gjennomført opplæring i henhold til opplæringsloven. Personopplysningene samles inn når du logger deg på portalen med Feide, oppdaterer egen profil og gjennomfører kurs.

At du registreres med de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for opprettelsen av en bruker for kursdeltakere. Vi viderebehandler personopplysningene for å kunne føre en anonymisert brukerstatistikk. Statistikken hjelper oss med å se hvor mange, og hvilke typer brukergrupper, som benytter seg av kursene.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Kursansvarlige/Lærere har kun tilgang til personopplysningene tilknyttet kurset de selv har ansvaret for. Det er kun Efaktor som drifter løsningen, og portalansvarlige hos Såteskolen som har tilgang til alle personopplysningene.

Dine personopplysninger blir kun behandlet i Norge.


Rettslig grunnlag

Informasjon som navn, e-postadresse, telefonnummer, kommune, skole, kurshistorikk og IP-adresse benyttes for å oppfylle en avtale om opplæring og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, nr.1 bokstav b.


Lagring og sletting av personopplysninger

Såteskolen sletter brukere ved avsluttet brukerforhold.


Dine rettigheter

Dine rettigheter inkluderer retten til:
• informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles
• å kreve innsyn i egne personopplysninger
• å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger
• å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses
• dataportabilitet
• å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering
• å klage til Datatilsynet.

Du kan kontakte personvernombudet via profilsiden din eller på cbj@sate.no for å få utøvd dine rettigheter.

Sikkerhetstiltak
Det er iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Bruk av informasjonskapsler/cookies
Moodle, som Efaktor drifter i Norge, benytter følgende informasjonskapsler:

MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

_cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon