Kalender

| mandag, 6 februar 2017 |
Klassehendelse

KRLE prøve

00:00

Jobb med oppgavene. Bruk også nett siden til boken, der er det en del oppgaver og øvelser som er nyttig å jobbe med. 

Lykke til, gjør ditt beste!! 

NB: Får spørsmål fra hele kap: i begynnelsen var en fortellingen. 

http://www.lokus.no/open/storespoersmaal/8-store-spoersmaal/1-I-begynnelsen-var-fortellingen.