Kalender

| torsdag, 2 mars 2017 |
Klassehendelse

Tea Party

08:30

Etter lunsj.

Se engelsk for å se hvilke oppgaver du har.

Klassehendelse

Lekse naturfag 8A/B

09:05

Les godt s. 100-101 + gjør nøkkelspm. s. 101

Pågående hendelser
Klassehendelse

Norsk 8A+B: Husk bilder og kabel til tegneserien.

torsdag, 16 februar, 00:00 » fredag, 10 mars, 14:45

Gjelder hver norsktime til og med 10. mars.