Kalender

| tirsdag, 7 mars 2017 |
Klassehendelse

spansklekse

00:00

Les igjen igjennom utdelt ark med tidsuttrykk og repeter klokka. Skriv følgende klokkeslett:

1 )Klokka er åtte. (08:00)

2) Klokka er halv ni.  (08:30)

3) Klokka er kvart over ti. (10:15)

4) Klokka er ti på tolv. (11:50)

5) Klokka er kvart på to.  (01:45)

6) Klokka er ti over halv tre.  (02:40)

 

 

 

Pågående hendelser
Klassehendelse

Norsk 8A+B: Husk bilder og kabel til tegneserien.

torsdag, 16 februar, 00:00 » fredag, 10 mars, 14:45

Gjelder hver norsktime til og med 10. mars.

Klassehendelse

8A/B; Lekse i norsk

fredag, 3 mars, 00:00 » fredag, 10 mars, 14:00

Jobb med tegneserien din slik at den blir ferdig og kan leveres i løpet av timen på fredag. Den skal sendes på mail til en av faglærerne dine:

  • bon@amot.kommune.no
  • ghj@amot.kommune.no

Husk å lagre tegneserien din med navnet ditt. Ta med skissen da den skal leveres også.