Kalender

| torsdag, 9 mars 2017 |
Klassehendelse

Spansklekse

00:00

Oppgavebok s. 30 oppg. 1+2 skriftlig.

Øv på ny QUIZLET om klokkeslett (ligger ute på Moodle)

Klassehendelse

Foreldremøte 8. trinn

00:00

Foreldremøte for 8. trinn kl. 18.00 på Åmot ungdomsskole

Klassehendelse

Lekse naturfag 8A/B

00:00
  1. Levèr ferdig rettet rapport fra forsøket "Oppløsing av tabletter i vann". Se tilbakemeldinger i moodle om rapporten din er godkjent eller ikke, og gjør evt. de endringer du har fått kommentarer på.
  2. Gjør ferdig prøveforberedende spørsmål 1-15 på arket dere har fått utdelt. Dere finner arket både i moodle og i OneNote/Naturfag/Innholdsbibliotek/Prøveforberedende spørsmål. Dersom du ikke har nett, svarer du på oppgavene i kladdeboka.
Klassehendelse

Engelsk lekse 8B

11:25

Read page 126-127. Write down the words on the side. Task 1-3, page 130.

Klassehendelse

Lekse i samfunnsfag

13:15

Hei! Til torsdag (i morgen) skal dere lese sidene 34-38 og gjøre oppgavene 2, 6, 8 og 9 på side 38 (Finn svar i teksten). I tillegg skal dere se på bildet av forkastninger på side 37 og forklare begrepene graben og horst.

Jeg kommer til å sjekke om leksene er gjort før vi går ut.

Hilsen, Monika

Pågående hendelser
Klassehendelse

Norsk 8A+B: Husk bilder og kabel til tegneserien.

torsdag, 16 februar, 00:00 » fredag, 10 mars, 14:45

Gjelder hver norsktime til og med 10. mars.

Klassehendelse

8A/B; Lekse i norsk

fredag, 3 mars, 00:00 » fredag, 10 mars, 14:00

Jobb med tegneserien din slik at den blir ferdig og kan leveres i løpet av timen på fredag. Den skal sendes på mail til en av faglærerne dine:

  • bon@amot.kommune.no
  • ghj@amot.kommune.no

Husk å lagre tegneserien din med navnet ditt. Ta med skissen da den skal leveres også.