Kalender

| fredag, 10 mars 2017 |
Klassehendelse

8A engelsk

00:00

Tema Mysteries

Oppgave 1,2,3,7,8 og 12 side 130. Velg oppgave 9, 10 eller 11.

 

Lettlest: oppgave 1,2,7,8 og 9.

Klassehendelse

8B; Lekse i nynorsk

00:00

Gjere ferdig utdelt oppgåveark om a- og e-verb. Sjå også under norskfana i OneNote (under nynorsk) her i Moodle. Skriv i OneNote (evt. kladdebok for de som ikke har internett)

Pågående hendelser
Klassehendelse

Norsk 8A+B: Husk bilder og kabel til tegneserien.

torsdag, 16 februar, 00:00 » 14:45

Gjelder hver norsktime til og med 10. mars.

Klassehendelse

8A/B; Lekse i norsk

fredag, 3 mars, 00:00 » 14:00

Jobb med tegneserien din slik at den blir ferdig og kan leveres i løpet av timen på fredag. Den skal sendes på mail til en av faglærerne dine:

  • bon@amot.kommune.no
  • ghj@amot.kommune.no

Husk å lagre tegneserien din med navnet ditt. Ta med skissen da den skal leveres også.