Kalender

| mandag, 13 mars 2017 |
Klassehendelse

KRLE

00:00

Gjør ferdig ark om de tre veiene i hinduismen. 

- gjør også oppgavene på side 37 i boka

Klassehendelse

8A/B; Norsk

00:00 » torsdag, 16 mars, 09:45

Norsktimene i uke 11 blir avsatt til presentasjon/framvisning av tegneseriene. Måloppnåelse blir gitt på bakgrunn av kameratvurdering og vurdering fra faglærer.

Klassehendelse

Konsert

09:20

Turneorganisasjonen kommer på besøk og det blir hip-hopkonsert i Kulturhuset for hele skolen kl. 09.20. Oppmøte til 1. time som vanlig, så går vi ned ti sentrum.