Kalender

| tirsdag, 14 mars 2017 |
Klassehendelse

Spankstest

00:00

Du må kunne klokka. Bruk elevbok, oppgavebok og utdelt kopi til repetisjon. NB! Det ligger også en QUIZLET ute under periode 5:)

Klassehendelse

Tysk 8.

00:00

Lær deg glosene til s. 130

Klassehendelse

Matte 8.

00:00

Alle skal ha ført inn prisene fra handlelistene i regnearket og laget formler. Husk også mattebøker både tirsdag og onsdag.

Klassehendelse

Lekse NATURFAG 8A/B

00:00

Gjør spørsmål 15-19 på arket med de prøveforberedende spørsmålene. Du finner arket i moodle eller i OneNote. Svar i OneNote eller i kladdeboka.

Klassehendelse

Lekse i samfunnsfag

12:10

Lekse i samfunnsfag til tirsdag, 14. mars: Dere skal forklare begrepene forvitring og erosjon med egne ord. Jeg sjekker leksen før vi fortsetter med undervisningen. Vennlig hilsen, Monika

Pågående hendelser
Klassehendelse

8A/B; Norsk

mandag, 13 mars, 00:00 » torsdag, 16 mars, 09:45

Norsktimene i uke 11 blir avsatt til presentasjon/framvisning av tegneseriene. Måloppnåelse blir gitt på bakgrunn av kameratvurdering og vurdering fra faglærer.