| onsdag, 5. april 2017 |
Klassehendelse
Sal og scene
00:00
 

Huske rekvisitter og oppgaver dere fikk utdelt !!

Klassehendelse
Norsk 8A/B
09:10
 

Gjer ferdig teikneserien om Ho Rakel. Fyll inn reglane for substantiv og verb i snakkeboblene. Levèr inn i mappa du finn under emnet nynorsk.

Pågående hendelser

Klassehendelse
Norsk - husk nynorskboka
fredag, 31. mars, 12:25 » fredag, 28. april, 12:25
 
iCal