Kalender

| onsdag, 5 april 2017 |
Klassehendelse

Sal og scene

00:00

Huske rekvisitter og oppgaver dere fikk utdelt !!

Klassehendelse

Norsk 8A/B

09:10

Gjer ferdig teikneserien om Ho Rakel. Fyll inn reglane for substantiv og verb i snakkeboblene. Levèr inn i mappa du finn under emnet nynorsk.

Pågående hendelser
Klassehendelse

Norsk - husk nynorskboka

fredag, 31 mars, 12:25 » fredag, 28 april, 12:25