Kalender

| onsdag, 19 april 2017 |
Klassehendelse

Mattelekse

00:00

Oppgave 8.60 og 8.60, se igjennom  de videoene vi har lagt ut!!!!!!

Klassehendelse

Engelsk 8B

12:00

Ta med 8B boka, vi skal jobbe med verb.

Pågående hendelser
Klassehendelse

Norsk - husk nynorskboka

fredag, 31 mars, 12:25 » fredag, 28 april, 12:25