| torsdag, 20. april 2017 |
Klassehendelse
Tysklekse
00:00
 

Oversett Datascan, s. 178 til norsk

Klassehendelse
Spansklekse
00:00
 

Skriv setninger. Finn minst 3 ting som pappaen din, mammaen din, bror eller søster liker / ikke liker,

 

f.eks. A mi papá le gusta correr. - Pappaen min liker å løpe.

          A mi papá le gusta la caza. - Pappaen min liker jakta.

Klassehendelse
8A Nynorsk
00:00
 

Lære bøying av åtte uregelrette verb (tabell 10) på utdelt ark. Oversikten ligger også i Moodle under "Nynorsk", dersom du skulle miste arket. 

Gjøre ferdig oppgave 16-20 - om adjektiv - på side 136 i nynorskboka. Skriv svarene i OneNote.

Pågående hendelser

Klassehendelse
Norsk - husk nynorskboka
fredag, 31. mars, 12:25 » fredag, 28. april, 12:25
 
iCal