Kalender

| torsdag, 20 april 2017 |
Klassehendelse

Tysklekse

00:00

Oversett Datascan, s. 178 til norsk

Klassehendelse

Spansklekse

00:00

Skriv setninger. Finn minst 3 ting som pappaen din, mammaen din, bror eller søster liker / ikke liker,

 

f.eks. A mi papá le gusta correr. - Pappaen min liker å løpe.

          A mi papá le gusta la caza. - Pappaen min liker jakta.

Klassehendelse

8A Nynorsk

00:00

Lære bøying av åtte uregelrette verb (tabell 10) på utdelt ark. Oversikten ligger også i Moodle under "Nynorsk", dersom du skulle miste arket. 

Gjøre ferdig oppgave 16-20 - om adjektiv - på side 136 i nynorskboka. Skriv svarene i OneNote.

Pågående hendelser
Klassehendelse

Norsk - husk nynorskboka

fredag, 31 mars, 12:25 » fredag, 28 april, 12:25