| onsdag, 26. april 2017 |
Klassehendelse
8A/B; Lekse i nynorsk
23:55
 

1. Skriv ferdig forteljinga di om påsken. Skriv i OneNote. Oppgåveteksten ser du nedanfor:

Skriv ei forteljing om påsken. Den kan vere sjølvopplevd, det vil si om ting du sjølv har gjort eller opplevd i påsken, eller den kan vere fri/delvis fantasi. Om du står heilt fast kan du gjerne bruke ein film eller ei bok du har lese som inspirasjon til forteljinga di, men handlinga må vere lagt til påsken. I tillegg skal du flette inn "ski og stavar" som ein naturleg del av historia.

I teksten skal du vere særskilt obs på korleis du skriv og bøyer substantiv, verb og adjektiv, samt dei typiske nynorske orda som du har lært. Bruk OrdNett til hjelp.

2. Øv godt på dei fem neste sterke verba på arket du har fått utdelt. Du finn arket også i moodle, under nynorsk. Dei fem verba er:

å by, å dra, å drikke, å ete, å falle

Gløym heller ikkje dei du har lært til nå.

Klassehendelse
Spansklekse
00:00
 

Lær deg godt de nye glosene om familien. Bruk QUIZLET som ligger ute under "Periode 6" og bruk 3  av de forskjellige læringsmodi (flashcards, speller, match, learn, gravity).

Klassehendelse
Turneorganisasjonen
00:00
 

Forestillingen "Ord som råkker" på Kulturhuset kl. 12.30

20:00
 

Her leverer du inn rapporten din om egenskaper ved sure løsninger. I rapporten må du huske nr. på rapporten (7), navnet på forsøket (Egenskaper ved sure løsninger), dato for gjennomføringen av rapporten (20.04.17) og navnet ditt. Deretter må du huske på hensikten med rapporten, hypotese, utstyrsliste, framgangsmåte, observasjon, bilde, forklaring av resultat og konklusjon (stemte hypotesen din). Forklaring av resultatet ble gjennomgått i timen, ellers så finner du mye av forklaringen på s. 130. Få også fram hvordan vi kan bevise at det er karbondioksidgass og hydrogengass som dannes i de to ulike testene med saltsyre. Dette finner du fram til i kap. 7. Ellers står hensikten, utstyrsliste og framgangsmåte på s. 142 i læreboka. Husk å skrive framgangsmåte som en sammenhengende tekst.

Pågående hendelser

Klassehendelse
Norsk - husk nynorskboka
fredag, 31. mars, 12:25 » fredag, 28. april, 12:25
 
iCal