Kalender

| mandag, 8 mai 2017 |
Klassehendelse

Norsk 8B

00:00

Husk å dele dokumentet med dei du jobba med på skrivestafetten. Rett opp feil i teksten, slik at alle substantiv, verb, adjektiv og andre typisk nynorske ord blir rett. 

Du skal og kunne bøye fem nye verb: glir, græt, går, held og kjem. NB! ikke gløym verba du har jobba med tidlegare.

Klassehendelse

Engelsk 8A

08:30

Ta med heftet om hjelpeverb og Perspectives Magazine (tekstheftet til tentamen).

Pågående hendelser
Klassehendelse

PRAKTISK PRØVE I NATURFAG

torsdag, 4 mai, 00:00 » torsdag, 11 mai, 15:25

I en uke framover vil det bli gjennomført praktisk prøve i naturfag. Dette gjennomfører dere èn og èn, og dere vil bli filmet. Oppgaven finner dere i moodle under Syrer og baser. Aktuell teori finner dere på de fire første sidene i kapittel 8, samt litt i kap. 7 om hvordan du kan påvise ulike gasser. Det er lov med en liten "jukselapp", men en fordel å klare seg mest mulig uten...

Dere som ikke har prøve får utdelt oppgaver dere skal svare på, og disse leveres i egen mappe i moodle.