Kalender

| mandag, 2 oktober 2017 |
Klassehendelse

8A Engelsk lekse

08:30

Les teksten om Wales og gjør oppgave 1- 3 + 7, s. 32 (i oppgave 7 velger du 10 verb).

 

 

Kun for liten gruppe: Lettlest:Les teksten om Wales og gjør oppgave 1-2 + 7 på side 32.

Klassehendelse

8B prøve i matematikk

13:10

Prøve i kapittel 1, 6. time mandag 02.10.17:

  • Naturlige tall og desimaltall
  • De fire regneartene
  • Hoderegning
  • Avrunding og overslag
  • Gruppering av tall og faktorisering
  • Negative tall
  • Tallsystemer