Kalender

| tirsdag, 3 oktober 2017 |
Klassehendelse

8A/B KRLE Prøve

08:30

Prøve i temaet myter. Obs: Prøven blir en "vanlig" prøve, ikke en fagsamtale. 

 Bruk oppgavene i OneNote - Innholdsbibliotek - Uke 38 Oppsummering til å forberede deg til prøven. 

Klassehendelse

8B Engelsk lekse

08:30

Les teksten om Wales og gjør oppgave 1-3 + 7 side 32. I oppgave 7 velger du 10 verb.