Kalender

| onsdag, 4 oktober 2017 |
Klassehendelse

Fotografering

00:00 » torsdag, 5 oktober, 10:45

Info om klokkeslett og sted gis i klassen

Klassehendelse

8B Samfunnsfag lekse

08:30

Gjøre oppgave 1-10 "Tenk selv" på side 291.

Klassehendelse

8B Engelsk lekse

08:30

Lese teksten omm Wales s.30-32. Gjør oppgave 7. 10 verb i nåtid og fortid.

Klassehendelse

8A prøve i matematikk

11:25

Prøve i kapittel 1, 4. time onsdag 04.10.17:

  • Naturlige tall og desimaltall
  • De fire regneartene
  • Hoderegning
  • Avrunding og overslag
  • Gruppering av tall og faktorisering
  • Negative tall
  • Tallsystemer