Kalender

| fredag, 10 november 2017 |
Klassehendelse

Tysk 8.

00:00

Lær deg tallene til og med 100 (både uttale og skrive med bokstaver)

Klassehendelse

8AB Matematikk uke 46

11:05 » fredag, 17 november, 11:30

Dere får ingen vanlige lekser i matematikk denne uka, men det er del 1 av matematikktentamen på fredag (de tre siste timene), så "leksa" blir å forberede dere så godt som mulig til den.

Forsøksrapport - Påvise stivelse i en potet

14:00

Dere leverer forsøket hver for dere selv om dere kanskje jobbet sammen under selve forsøket. Få med alle punktene som skal være med i en forsøksrapport: Navn på eleven, navn på forsøket, dato, hensikt, hypotese, utstyrsliste, fremgangsmåte, observasjon, tegning, resultat og konklusjon. Se malen for forsøksrapport og eksempelrapport som ligger på moodlesiden til naturfag.

Hvis dere har trøbbel med å levere på moodle, så kan dere sende rapporten til stian.engseth@amot.kommune.no

Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 45

fredag, 3 november, 11:10 » 14:15

Til onsdag (8A) og fredag (8B): Gjør ferdig forsøksrapporten og lever i mappen på moodle.