Kalender

| torsdag, 16 november 2017 |
Klassehendelse

Spansk 8.

00:00

Les teksten om Spania "España" s. 26-27 minst to ganger høyt. Skriv glosene og øv godt på dem:)

Klassehendelse

Kapittelprøve tysk 8.

00:00

Kapittelprøve (se periodeplanen). 3. time.

Klassehendelse

8b Norsk: Artikkelgruppa

12:10

Skriv ferdig leksikonartikkelen du begynte på i timen. Skriv i OneNote, kall siden "Leksikonartikkel". Husk å oppgi kilde på bildet! :)

Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB Matematikk uke 46

fredag, 10 november, 11:05 » fredag, 17 november, 11:30

Dere får ingen vanlige lekser i matematikk denne uka, men det er del 1 av matematikktentamen på fredag (de tre siste timene), så "leksa" blir å forberede dere så godt som mulig til den.