Kalender

| mandag, 4 desember 2017 |

Innlevering av presentasjon av selvvalgt gud: lever lydfila på mail, denne måten fungerer ikke!

17:30
•Du skal fordype deg i en selvvalgt gud i hinduismen.
•Det du finner ut skal presenteres i en lydfil som sendes til meg på mail. Presentasjonen skal ha omtrent samme innhold som presentasjonen om Vishnu (uke 49). Si kort hvem guden er, hvilken rolle han/hun har i religionen og hvilke kjennetegn han/hun har. Dersom guden har avatarer bør du nevne disse. En fortelling der guden har en rolle, bør også være med. 
Mailadressen min er: a-yle@amot.kommune.no
Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 49

fredag, 1 desember, 00:00 » tirsdag, 5 desember, 14:15

Til tirsdag (begge klassene):

  • Forklar med deres egne ord celleånding hos dyr og mennesker (bruk gjerne informasjonen fra s. 78)
  • Gjør oppgave 27 på s. 86 (Her må dere nok bruke andre kilder enn bare boka for å finne svar).
Klassehendelse

8AB lekser i matematikk uke 49

fredag, 1 desember, 12:05 » torsdag, 7 desember, 10:05
  • Til onsdag (8A) og torsdag (8B): Gå gjennom eksemplet på s. 91 og gjør oppgave 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 og 3.22 på s. 92. Husk å vise utregning og å gi tekstsvar til oppgavene.