Kalender

| mandag, 11 desember 2017 |
Klassehendelse

8A - Prøve i naturfag

08:30

Prøve i periode 3 - Plante- og dyreceller

Klassehendelse

Lekse i samfunnsfag 8 A+B

08:30
1. Finn forklaringen på følgende ord:
•Hoffmarskalk
•Adel
•Geistlighet
•Bajonetter
•Eneveldet
•Barrikade
•Horder
•Tyranni
 
2. Gjør alle FINN SVAR I TEKSTEN oppgavene på side 151