Kalender

| torsdag, 14 desember 2017 |
Klassehendelse

Tysk 8.

00:00

Skriv når alle timene på skolen begynner på tysk med bokstaver. Alle klokkeslett skal ha to alternative skrivemåter. Se eks. på s. 74 i læreboka.

Klassehendelse

Spansk 8.

00:00

Skriv og lær deg godt de resterende glosene s. 120 i elevboka fra "tío" til og med "coche".

Repeter ordene fra forrige time.