Kalender

| fredag, 15 desember 2017 |
Klassehendelse

Spansk 8.

00:00

Repeter det vi gjorde i timen i går.

Klassehendelse

Matematikk 8 A/B

08:10

Dere har hele uken på å fullføre en test i kikora

Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 51

14:00 » onsdag, 20 desember, 13:25

Til tirsdag (8B) og onsdag (8A):

  • Les s. 122 - 123 og svar på nøkkelspørsmålene
  • Gjør oppgave 3 på s. 124. Husk å gi en begrunnelse for svaret ditt.
Klassehendelse

8A/B KRLE levere lydfil

17:30

Lever lydfilen der du presenterer en selvvalgt gud fra hinduismen. Filen sendes meg på mail: a-yle@amot.kommune.no