Kalender

| tirsdag, 9 januar 2018 |
Klassehendelse

Engelsk 8A Lekse

08:30

Lese tekst om Flight 401. Gjøre oppgaver side 140: 1,2 og 5.

 

Lettlest, lese om flight 401 og gjøre oppgaver 1, 2.

Klassehendelse

KRLE 8A/B

08:50

Nærles s. 78-80 i 8 Store sprøsmål (KRLE-boka). 

Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 1

fredag, 5 januar, 14:00 » fredag, 12 januar, 13:40

Til onsdag (8A) og fredag (8B):

  • Les s. 98 - 99 og svar på nøkkelspørsmålene.
  • Gjør oppgave 1, 2 og 3 på s. 112.
Klassehendelse

8AB lekser i matematikk uke 1

mandag, 8 januar, 08:00 » fredag, 12 januar, 14:00

Dere får utdelt et oppgavehefte i starten av uka som skal gjøres til torsdag (8B) og fredag (8A). Pass på å være nøyaktige!