Kalender

| onsdag, 10 januar 2018 |
Klassehendelse

Engelsk 8B Lekse

08:30

Lese tekst om Flight 401. Gjøre oppgaver side 140: 1,2 og 5.

 

 

Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 1

fredag, 5 januar, 14:00 » fredag, 12 januar, 13:40

Til onsdag (8A) og fredag (8B):

  • Les s. 98 - 99 og svar på nøkkelspørsmålene.
  • Gjør oppgave 1, 2 og 3 på s. 112.
Klassehendelse

8AB lekser i matematikk uke 1

mandag, 8 januar, 08:00 » fredag, 12 januar, 14:00

Dere får utdelt et oppgavehefte i starten av uka som skal gjøres til torsdag (8B) og fredag (8A). Pass på å være nøyaktige!