Kalender

| fredag, 12 januar 2018 |
Klassehendelse

Spansk 8.

00:00

Noter rammen elevbok s. 33 nummer 5 i regelboka.

+ oppgavebok s. 20 oppg. 3 a,b (skriftlig)

Klassehendelse

8AB lekser i matematikk uke 2

14:00 » torsdag, 18 januar, 14:00

Til onsdag (8A) og torsdag (8B):

Gjør oppgave 4.11, 4.12 og 4.17. Dette er oppgaver som dere kanskje har gjort før. I så fall; gjør de en gang til ettersom det er oppgaver som dere kommer til å få på prøva denne uka. De andre oppgavene (4.13, 4.14, 4.15, 4.18, 4.19 og 4.20) er også veldig relevante med tanke på prøva.

Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 2

14:00 » fredag, 19 januar, 13:00

Til tirsdag (Begge klassene):

  • Les s. 96 - 97 og svar på nøkkelspørsmålene.

Til onsdag (8A) og fredag (8B):

  • Gjør oppgave 8, 9 og 10 på s. 113.
Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 1

fredag, 5 januar, 14:00 » 13:40

Til onsdag (8A) og fredag (8B):

  • Les s. 98 - 99 og svar på nøkkelspørsmålene.
  • Gjør oppgave 1, 2 og 3 på s. 112.
Klassehendelse

8AB lekser i matematikk uke 1

mandag, 8 januar, 08:00 » 14:00

Dere får utdelt et oppgavehefte i starten av uka som skal gjøres til torsdag (8B) og fredag (8A). Pass på å være nøyaktige!