Kalender

| tirsdag, 16 januar 2018 |
Klassehendelse

8A Samfunnsfag lekse

10:10

Ferdig power point om gitt tema.

Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB lekser i matematikk uke 2

fredag, 12 januar, 14:00 » torsdag, 18 januar, 14:00

Til onsdag (8A) og torsdag (8B):

Gjør oppgave 4.11, 4.12 og 4.17. Dette er oppgaver som dere kanskje har gjort før. I så fall; gjør de en gang til ettersom det er oppgaver som dere kommer til å få på prøva denne uka. De andre oppgavene (4.13, 4.14, 4.15, 4.18, 4.19 og 4.20) er også veldig relevante med tanke på prøva.

Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 2

fredag, 12 januar, 14:00 » fredag, 19 januar, 13:00

Til tirsdag (Begge klassene):

  • Les s. 96 - 97 og svar på nøkkelspørsmålene.

Til onsdag (8A) og fredag (8B):

  • Gjør oppgave 8, 9 og 10 på s. 113.