Kalender

| torsdag, 1 februar 2018 |
Klassehendelse

8A/B Konsert

00:00

Konsert i kulturhuset v/Turneorganisasjonen

Tidspunkt gis i klassene

Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 5

mandag, 29 januar, 08:10 » fredag, 2 februar, 14:10

Denne uken får dere i oppgave å skrive en liten innleveringsoppgave som avslutning på dette temaet:

 

Oppgave:

Skriv en leksikonartikkel om et valgfritt grunnstoff eller kjemisk forbindelse. Artikkelen skal være på 100 – 200 ord (kildehenvisning ikke medregnet). Dere kan altså velge selv hvilket stoff dere skriver om. Er dere usikre, så velg et stoff fra periodesystemet som er bakerst i Eureka! 8.

 

Annen info:

  • Oppgaven leveres i egen innleveringsmappe på naturfagrommet til 8. klasse på Moodle innen fredag 2. februar.
  • Det er ikke tillatt å skrive direkte av stoffet som dere finner, enten det er fra boka eller internett. Dette vil bli sjekket – Bruk deres egne ord!
  • Husk å oppgi hvilke kilder dere har brukt.
  • Oppgaven vil bli vurdert med måloppnåelse.
  • Prøv å bruk naturfagbegreper som vi har lært til å skrive artikkelen. Dette vil telle positivt.
Klassehendelse

8B lekser i matematikk uke 5

tirsdag, 30 januar, 10:20 » 10:20

Til torsdag: Regn tre oppgaver videre fra der dere kom på tirsdag.

Klassehendelse

8A lekser i matematikk uke 5

onsdag, 31 januar, 12:20 » fredag, 2 februar, 14:00

Til fredag: Regn tre oppgaver videre fra dit dere kom på onsdag.