Kalender

| onsdag, 7 februar 2018 |
Klassehendelse

8. trinn: Foreldremøte 18.00-20.00

00:00

Vel møtt til alle foreldre og foresatte på trinnet!

Klassehendelse

kunst designe gruppe

00:00

Ha ferdig tre skisser, ulike varianter av produkt. Velge ut hvilke skisse dere skal bruke. Husk at dere har med mål, farger og materialvalg. Begrunn hvorfor dere har valgt den skissen dere valgte og hvorfor dere valgte bort de andre skissene. 

Ta med materiale om det er noe spesielt dere skal lage. Husk gjenbruk !!!!! 

Klassehendelse

8A/B Den store skolekinodagen

09:00

1.-3. time settes av til dette. Oppmøte i klasserom, vi går sammen ned til kinoen.

Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 6

mandag, 5 februar, 08:00 » fredag, 9 februar, 13:00

Til tirsdag (8A) og fredag (8B):

  • Les s. 132 - 133, svar på nøkkelspørsmålene og gjør oppgave 1 på s. 140.