Kalender

| tirsdag, 13 februar 2018 |
Klassehendelse

Engelsk for 8A

00:00

Les side 165-169 i 8A boka om The Beatles. Gjør oppgave 1-5 + 8 og 9 side 169.

Lettlest oppgave 1-3 +5 og 6.

Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB lekser i matematikk uke 7

fredag, 9 februar, 00:00 » onsdag, 14 februar, 11:00

Til torsdag (8B) og onsdag (8A):

  • Gjør oppgave 4.69, 4.70, 4.71, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87 og 4.89.
Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 7

fredag, 9 februar, 14:00 » 14:00

Til tirsdag (Begge klassene):

  • Gjør oppgave 5, 6, 7 og 8 på s. 140 - 141.