Kalender

| onsdag, 7 mars 2018 |
Klassehendelse

8A: Norsk

00:00

Framføring av fortelling i norsk. Lurt å øve på å lese med innlevelse, husk tempo og volum.

Klassehendelse

8B Engelsk

08:30

Vi skal ned på Rena og låne en engelsk bok på biblioteket. Dette skjer i engelsktimene. Oppmøte i klasserommet. Vi går sammen ned. HUSK GJERNE LÅNEKORT.

Klassehendelse

8B Samfunnsfag prøve

08:30

Prøve i kapittel 4 og 5 (Historie). Om Napoleon og norden under napoleonskrigene.

Pågående hendelser
Klassehendelse

Til onsdag (8A) og torsdag (8B): Gjør oppgave 5.40, 5.42, 5.43, 5.48, 5.49 og 5.54.

tirsdag, 6 mars, 00:00 » torsdag, 8 mars, 16:00

Til onsdag (8A) og torsdag (8B):

Gjør oppgave 5.40, 5.42, 5.43, 5.48, 5.49 og 5.54.

Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 10

tirsdag, 6 mars, 09:45 » fredag, 9 mars, 12:45

Til onsdag (8A) og fredag (8B):

  • Gjør nøkkelspørsmålene på s. 167, samt oppgave 1, 2 og 3 på s. 184.