Kalender

| mandag, 12 mars 2018 |
Klassehendelse

8AB lekser i matematikk uke 11

08:00 » torsdag, 15 mars, 10:00

Til tirsdag (Begge klassene):

  • Gjør oppgave 5.60, 5.61, 5.62 og 5.63.

Til onsdag (8A) og torsdag (8B):

  • Gjør oppgave 5.64, 5.65, 5.66 og 5.67.
Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 11

08:15 » fredag, 16 mars, 12:15

Til tirsdag (Begge klassene):

  • Gjør oppgave 4 og 5 på s. 184. For å gjøre disse oppgavene bør dere repetere begrepene bølgelengdefrekvens og det elektromagnetiske spekteret på s. 166 - 167.

Til onsdag (8A) og fredag (8B):

  • Les s. 172 - 173 og svar på nøkkelspørsmålene.
Klassehendelse

Norsk 8a/b; Fagsamtale

09:45

Teksten er delt ut på ark, det ligger også en kopi i OneNote. Oppgaveteksten ligger i OneNote. Fagsamtalen blir vurdert med måloppnåelse dersom ikke annet er avtalt.