Kalender

| onsdag, 11 april 2018 |
Klassehendelse

8B Samfunnsfag lekse

08:30

Lese side 98-99 i Kosmos. Kapittel 14 Verdensdelene.

Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 15

fredag, 6 april, 00:00 » fredag, 13 april, 12:00

Til tirsdag (begge klassene):

  • Les s. 182 - 183 og svar på nøkkelspørsmålene. 

Til fredag (begge klassene):

  • Forbered dere til prøve i kapittel 10 - Stjerner og galakser