Kalender

| fredag, 13 april 2018 |
Klassehendelse

Spansk 8.

00:00

Les teksten s. 42 "México" 3x høyt.

NB! Trenges ikke å oversette  pga naturfagsprøven;)

Klassehendelse

Endring i 6. time for 8. trinn! SE HER!

08:00

6. time 8A Samfunnsfag

6. time 8B Matematikk

Klassehendelse

8A og 8B - prøve i naturfag

11:25

Tema er kapittel 10 - "Stjerner og galakser".

I stedet for norsk blir det prøve i naturfag for 8A i 4. time.

Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 15

fredag, 6 april, 00:00 » 12:00

Til tirsdag (begge klassene):

  • Les s. 182 - 183 og svar på nøkkelspørsmålene. 

Til fredag (begge klassene):

  • Forbered dere til prøve i kapittel 10 - Stjerner og galakser