Kalender

| onsdag, 25 april 2018 |
Klassehendelse

8A Lekse i Matematikk

00:00

Oppgave 7.15 og 7.16 

Klassehendelse

8B Samfunnsfag

09:20

Fremføring av "En reise" til selvvalgt by/sted i Nord-,Mellom- eller Sør-Amerika.

Oppgave ligger i Samfunnsfag under Verdensdelene.

Pågående hendelser
Klassehendelse

8AB lekser i naturfag uke 17

mandag, 23 april, 08:30 » fredag, 27 april, 12:10

Til onsdag (8A) og fredag (8B):

  • Les s. 194 - 195, svar på nøkkelspørsmålene og gjør oppgave 1, 4 og 5 på s. 198. 
Klassehendelse

8B lekser i matematikk uke 17

tirsdag, 24 april, 14:40 » torsdag, 26 april, 09:15

Til torsdag (8B):

  • Gjør oppgave 7.15, 7.39, 7.40, 7.44 og 7.45.