Kalender

| mandag, 14 mai 2018 |
Klassehendelse

8B - Lekser i matematikk til tirsdag

13:15 » tirsdag, 15 mai, 11:15

Gjør ferdig oppgavene som vi jobbet med på skolen i dag (12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 og 12.12). Husk å vise hvordan du har tenkt (utregning.