Kalender

| fredag, 1 juni 2018 |
Klassehendelse

Tysk 8.

00:00

Innlevering om 17. mai. Se eget oppgaveark for detaljer.

Klassehendelse

Innovasjonscamp

08:30

Hele dagen på kommunehuset. 

Klassehendelse

8A/B Siste frist for å levere gruppearbeid i KRLE

22:30