Kalender

| lørdag, 2 juni 2018 |
Pågående hendelser
Klassehendelse

8A og B. Matematikk innføring til torsdag 7. juni

fredag, 1 juni, 00:00 » torsdag, 7 juni, 00:00

·         Gjør oppgave 8.105, 8.106, 8.107, 8.108, 8.109, 8.111, 8.113, 8.114, 8.116 og 8.118 på s. 233 – 234.

·         Disse skal føres inn pent med utregning og leveres til oss senest torsdag 7. juni.

·         Husk på regnerekkefølgen (s. 226) og å se på eksemplene tidligere i kapittelet dersom dere står fast!