Kalender

| tirsdag, 7 mars 2017 |
Klassehendelse

Spansklekse

00:00

Gjør ferdig oppgaver på utdelt arbeidsark (sangen ligger ute på Moodle).

Øv på de nye glosene på QUIZLET (->under periode 5) :)

Klassehendelse

Tysk 9.

00:00

Oversett Text B s. 148 til norsk. Veggrekka overs. 1. vers, midtrekka overs. 2. vers og vindusrekka 3. vers.

Klassehendelse

Lekse 9B

00:00

Les gjennom leksjonen for ukene 10 til 12