Kalender

| torsdag, 27 april 2017 |
Klassehendelse

9A lekser i KRLE

00:00

Lese side 160 til 165 + oppgavene på side 165

Klassehendelse

Spansklekse

00:00

Gjør ferdig oppg. 42 på utdelt arbeidsark. Gjør også ferdig oppg. 39 på samme ark dersom du ikke har gjort den ferdig.

Les så teksten i elevbok s. 60