Kalender

| torsdag, 7 september 2017 |
Klassehendelse

9B lese i mat & helse

00:00

Lese sidene 13 til 17 + oppgavene 1 og 2 på side 22.

Klassehendelse

9B matte

00:00

Gjør oppg. 1.135, 1.141, 1.142, 1.143 og 1.144 til onsdag/torsdag (når du har mattetimer)

Klassehendelse

9. Spansk

00:00

Fullfør oppgave 11 på utdelt ark dersom du ikke ble ferdig.

Pugg (!) verbene som er gitt og hvordan de bøyes.

Les tekst  s. 8-9 og skriv ned

  • minst 4  substantiv
  • minst 4  adjektiv
  • minst 4  verb

 ...,gjerne flere! :)

 

Klassehendelse

Tysk 9.

10:45

Lag 8 spørsmål til Text C, s. 14.

Pågående hendelser
Klassehendelse

Friluftsliv til torsdag 7.9

torsdag, 31 august, 13:55 » 14:55

Dette gjelder først og fremst de som var usikre eller som sa at de var avhengige av å rekke bussen etter skolen; husk å sjekke med familien deres eller andre om noen kan hente dere etter dagsturen torsdag 5. oktober. Vi regner med å være på skolen igjen mellom kl 14 og kl 16 en gang. Mer informasjon kommer, men vi vil gjerne vite hvem som eventuelt ikke har anledning til å være med så fort som mulig.