Kalender

| fredag, 15 september 2017 |
Klassehendelse

Nasjonal prøve regning 9B

00:00

Nasjonal prøve regning 9B

Klassehendelse

9A lekser i mat & helse.

00:00

Lese sidene 18 til 22.

Sett opp et forslag til hvordan du i løpet av en dag kan følge kostrådene fra helsedirektoratet. 

Klassehendelse

UTD 9B

00:00

Gjør ferdig arbeidsoppgavene for uke 36 (se eget ark utdelt i timen og i Moodle under "Utdanningsvalg) i skriveboka.

Klassehendelse

Matte

00:00

Jobb med oppgaver i kikora og øv til nasjonalprøve i regning

Klassehendelse

Lekse i samfunnsfag 9A1/9A2

08:30

Hei! :-) Takk for tre supre timer mandag denne uken (gruppe 1, 2 og 3). Dere var veldig flinke til å diskutere og respekterer hverandres meninger. Det er bra!

Leksa til fredag er å lese sidene 283- 287 i Kosmos 9 + gjøre oppgavene 3-10 på side 288 (Finn svar i teksten). Les først slik at det blir enklere å gjøre oppgavene.

Med vennlig hilsen,

Monika