Kalender

| mandag, 2 oktober 2017 |
Klassehendelse

9A; Lekse nynorsk

00:00

Gjer oppgåve 25-28 s. 140 i Nynorskboka. Skriv i OneNote eller i kladdebok.

Klassehendelse

9A - Fagsamtale i musikk

09:00

Gruppesamtale med fokus på form, instrumentering, budskap, sjanger