Kalender

| fredag, 6 oktober 2017 |
Klassehendelse

Matte lekse: se videoer som ligger i matte-fanen

00:00

Se videoer om algebra som ligger i matte-fanen, og gjøremål om algebra i Kikora

Klassehendelse

Matte Innføring til fredag 06.10

00:00

Før inn oppgave 2,8, 2.10 og  2.12 i innføringsboka. Husk kriterier foran i boka