Kalender

| torsdag, 19 oktober 2017 |
Klassehendelse

9B lekser i mat & helse

00:00

Lese side 41 til 43 + gjøre oppgavene 1 og 2 på side 46.

Klassehendelse

Spansk 9.

00:00

Repetere ord og uttrykk fra timen.

Elevbok s. 13 oppg. 4. Skriv teksten i skriveboka di og fyll inn spørreordene

som mangler i teksten.

Klassehendelse

9A; Lekse norsk

00:00

Gjør ferdig oppg. 3-5 s. 220 i Basisbok. Skriv i OneNote/norsk 9. trinn/oppgaver basisbok