Kalender

| fredag, 20 oktober 2017 |
Klassehendelse

9A leskser i mat & helse

00:00

Lese side 41 til 43 + gjøre oppgavene 1 og 2 på side 46.

Klassehendelse

Matte lekse

00:00

Gjør oppgave 2,36- 2,37- 2,38.

Klassehendelse

9B Engelsk Lekse

08:30

Lese tekst "Images of the USA" side 36-39. Gjøre oppgaver 1-8 +10 og 11 på side 40.