Kalender

| torsdag, 26 oktober 2017 |
Klassehendelse

9B lekser i mat & helse

00:00

Lese side 44 til 46. 

Gjøre oppgavene 3 og 4 side 46 + oppdrag 2 side 47.

Klassehendelse

9A/B: Prosjekt "Psykisk helse"

00:00

1.-3. time er avsatt til prosjektet "Psykisk helse". Temaet i år er "Noe å glede seg over". Elevene blir delt i grupper og jobber med ulike oppgaver knyttet til temaet

Klassehendelse

Tysk 9.

00:00

Gjør ferdig A10, s. 29 (skriftlig)