Kalender

| fredag, 27 oktober 2017 |
Klassehendelse

9A lekser i mat & helse

00:00

Lese side 44 til 46. 

Gjøre oppgavene 3 og 4 side 46 + oppdrag 2 side 47.

Klassehendelse

Innføring i matte

00:00

Denne innføringen må leveres senest fredag 27.10.17

2,23- 2,36- 2,38- 2,42 og 2,45.

Klassehendelse

9A/B: Prosjekt "Psykisk helse"

00:00

Hele dagen er avsatt til prosjektet "Psykisk helse". Temaet i år er "Noe å glede seg over". Elevene blir delt i grupper og jobber med ulike oppgaver knyttet til temaet