Kalender

| torsdag, 2 november 2017 |
Klassehendelse

9B teori prøve i mat & helse

00:00

Lese side 7 til 47 i teoriboka.

forprøve ligger i moodle

Klassehendelse

Matte

00:00

Se på leksa som står til onsdag 01.11.17, den samme gjelder for dere!

Klassehendelse

9A: TA MED NYNORSKBOKA

00:00

1. time: Vi repeterer litt til prøven på MANDAG. Hugs difor nynorskboka di.

Klassehendelse

Spansk 9.

00:00

Les høyt dialogen på utdelt ark. Slå opp ord du ikke kan.

Noter i skriveboka både bøyingsmønster av PODER og QUERER og skriv glosene som står på arket.

Klassehendelse

Tysk 9.

00:00

Gjør ferdig oppgavene på arbeidsarket "Wörterarbeit" som ble delt ut og påbegynt tirsdag.