Kalender

| fredag, 3 november 2017 |
Klassehendelse

Kikora

00:00

Alle skal  gjøre ferdig gjøremål Algebra er gøy på  KIKORA til fredag 03.11.17.

Lykke til, denne gangen har vi tatt bort nøkkel-funksjonen.

Klassehendelse

9A teori prøve i mat & helse

00:00

Lese side 7 til 47 i teoriboka.

Forprøve ligger i moodle

Klassehendelse

9B; PRØVE NYNORSK GRAMMATIKK

10:30

4. TIME: 

Du prøvast i nynorske substantiv, verb, adjektiv, pronomen, determinativ og nokre typiske nynorske ord.

 

Du må kunne dei ulike verbtidene (kva er infinitiv, presens, preteritum og presens perfektum?) Til dømes kan du få ei oppgåve der du må fylle inn verb i preteritum. Da må du vere sikker på kva preteritum er.

 

Du må og kunne dei ulike formene til substantiv (ubestemt og bestemt form eintal og fleirtal). Til dømes kan du få ei oppgåve der du må skrive alle substantiva i ubestemt form fleirtal. Da må du vere sikker på kva ubestemt form fleirtal er.

 

Du må og ha kontroll på adjektivbøyning: positiv, komparativ og superlativ. Døme: Fin (positiv), finare (komparativ), finast (superlativ). Ver oppmerksam på adjektiv som ikkje får endingane -are og -ast. Dei blir bøygde med meir og mest. Døme: Interessant (positiv), meir interessant (komperativ), mest intereressant (superlativ).

Du må og ha kontroll på pronomen og determinativ. Sjå oversikten på PP i Moodle.

 

Det er lurt å forberede deg godt. Bruk kurs 6.2-6.3 i Basisboka og grammatikkdelen i Nynorskboka. Gjer oppgåver som du er usikker på. Sjå også PP i Moodle og dei linkane som er lagt ut. Her finn du gode oppgåver på nett som du kan gjere når du repeterer.