Kalender

| torsdag, 23 november 2017 |
Klassehendelse

Matte 9.

00:00

Les periodeplan 3 og se begge videoene om likninger som ligger under "matte" i Moodle. 

Klassehendelse

Solidaritetsdag

00:00

Solidaritetsdag til inntekt for gatebarn i Bolivia. Mer info kommer til både elever, foresatte og "arbeidsgivere"

Klassehendelse

9A/B: Husk å øve litt hver dag til NATURFAGPRØVA på TIRSDAG 28.11

00:00